Punti pentru incluziune sociala
Copil - Familie - Comunitate
Servicii sociale de bază și calitatea serviciilor


   Acordarea serviciilor de bază pentru beneficiari: sprijin la lecții, dezvoltare de deprinderi și abilități, consiliere socială și psihologică, asistență spirituală. Proiectul va asigura celor 60 de copii beneficiari ai centrului o masă pe zi, pe durata proiectului.


   În cadrul proiectului, Fundația Sf. Dimitrie își propune transferul de expertiză în ceea ce privește serviciile sociale de bază către cele două centre afterschool ale școlii „Mihai Botez” și Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” cu accent pe serviciile de consiliere psihologică și socială, astfel încât un total de 100 de copii să beneficieze de servicii de consiliere în cele 3 centre. Activitatea va fi completată prin grupurile de suport pentru părinți, astfel încât să se mențină permanent legătura între nevoile copilului și ale familiei.

Parteneri