Punti pentru incluziune sociala
Copil - Familie - Comunitate
Oportunități practice de creștere a gradului de incluziune socială și accesul la resurse adecvate

   Tu ce vrei să faci când vei fi mare? – activitatea își propune deschiderea apetitului pentru muncă pentru 60 de beneficiari ai celor 3 centre și a familiilor acestora și facilitarea orientării pe piața muncii, într-o perioadă de 14 luni.

   Activitatea presupune următoarele acțiuni concrete:
- Trei seminarii pentru copii și părinți. Se va lucra în grupuri mixte copii – părinți, dar și separat.
- Constituirea a 3 grupuri de suport pentru părinți, în cele 3 centre în care este implementat proiectul. Grupurile de suport pentru părinți vor fi structuri de sprijin și consiliere pentru familiile copiilor beneficiari ai centrului.
- Organizarea a minimum trei întâlniri pentru părinți pe parcursul proiectului, care vor fi sesiuni de cursuri și de orientare profesională. În cadrul acestor întâlniri, părinții vor învăța să construiască un CV, să identifice oportunități de angajare, să se prezinte telefonic și la un interviu etc.
- Identificarea a 3 domenii practice în care membrii familiei și copiii să își dorească să lucreze – acestea vor fi identificate în cadrul seminariilor și a întâlnirilor cu părinții în cadrul grupurilor de suport.
- Trei vizite de orientare profesională pentru părinți, copii și voluntari din comunitate (din cele 3 centre) - vizitele vor fi făcute în locuri precum o seră, un atelier, o fermă, iar copiii și părinții vor fi implicați pe durata unei zile în activitățile practice. Partenerul pentru această activitate va fi DGASPC S3. Specificul locurilor pentru vizitele de orientare va fi stabilit în funcție de domeniile practice de interes pentru grupul țintă.
- Organizarea a trei sesiuni de atelier creativ-ocupațional pentru copii și părinți, cu sprijinul voluntarilor, care să se finalizeze cu mici proiecte practice comune copii – părinți. Atelierele vor fi organizate în cele 3 centre și prin intermediul lor, familiile vor fi încurajate să lucreze împreună și să deprindă în același timp abilități de a face mici proiecte.
- Prezentarea proiectelor practice în cadrul unui eveniment de final al proiectului, împreună cu rezultatele întregului proiect.Parteneri