3.5 la suta pentru EDUCATIE

3.5% contează pentru un Mâine care întotdeauna începe azi!

Acordă-ne încrederea ta, doar împreună putem!

De aproape 24 de ani suntem alături de copii care nu primesc grija şi sprijinul necesar. Nu am fi reuşit singuri şi nu vom putea continua să existăm singuri. Zi de zi le vedem lipsurile, limitele, le alinăm plânsul şi revolta. La rândul nostru, avem nevoie de motivaţia şi încrederea voastră pentru a trece peste provocări şi dificultăţi, pentru a crede că munca noastră nu este în zadar.

Ne-am dedicat cu statornicie şi tenacitate proiectului de a le susţine parcursul de creştere, oferindu-le grijă, valori, încredere in viaţă şi în comunitate. Avem speranţa că-i pregătim bine pentru viitor.

Facilitatea fiscală 3,5% este o oportunitate de a ne sprijini fără costuri şi foarte uşor de îndeplinit:

  • dacă beneficiaţi de venituri din salarii sau asimilate salariilor şi / sau venituri din pensii impozabile, descărcaţi Formularul 230 pe care îl completaţi cu datele Dvs. Formularele şi Instrucţiunile de completare se pot descărca şi de pe site-ul ANAF / www.anaf.ro
  • Trebuie să depuneţi documentele la organul fiscal în a cărui rază, teritorială aveţi domiciliul, sau să le trimiteţi prin poştă prin scrisoare recomandată. Puteţi să trimiteţi formularul la noi până pe 25 mai 2022, şi ne vom ocupa noi de trimitere.
  • Completaţi Declaraţia unică dacă, aţi realizat venituri din activităţi independente / activităţi agricole / drepturi de autor sau cedarea folosinţei bunurilor.
  • Date contact : FUNDAŢIA SF. DIMITRIE / Cod Fiscal 9164120 / Cont bancar RO 50 RNCB 0082 0441 6872 0001 / BCR Unirea

Vă mulţumim !

Site realizat de KISPHP