Politica de Confidentialitate GDPR

GDPR. Politica de Confidentialitate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal


Asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal este unul dintre principiile FUNDATIEI SF. DIMITRIE, astfel prelucrarea datelor dumneavoastra este in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "GDPR"). Ne rezervam dreptul de a actualiza aceasta Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in cazul oricaror modificari legale sau in cazul corectarii eventualelor erori in afisare survenite in urma unor greseli de redactare, lipsa de acuratete sau erori ale produselor software. In aceasta situatie, pe website-ul nostru www.fundatiasfantuldimitrie.ro va aparea noua versiune a Politicii de Confidentialitate, astfel ca va rugam sa verificati periodic continutul acestei sectiuni.

Cine suntem

www. Fundatiasfantuldimitrie.ro este proprietatea FUNDATIEI SF. DIMITRIE . cu sediul in Bucuresti, str. Agricultori nr. 62, sector 2 la Registrul Fundatiilor cu nr. 6/2015, CF RO 9164120. Operator de date cu caracter personal 17550/2010 In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal.

Ce categorii de date personale prelucram /Scopul prelucrării datelor cu caracter personal :


În calitate de organizație colectoare de fonduri, Fundația Sf. Dimitrie prelucrează datele de contact ale sponsorilor, donatorilor, colaboratorilor, voluntarilor, clientilor DECOART.
Prelucrarea datelor Dvs. de contact se face pe baza :

- consimţământului dat prin contractul de sponsorizare / actul dedonaţie , care prevede obligaţia Fundaţiei Sf. Dimitrie de a informa sponsorul asupra îndepinirii obligaţiilor contractuale asumate prin contract

- consimţământul dat prin abonarea la Newsletter / catalog de prezentare produse

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal.
Evidența datelor păstrate de operatorul Fundația Sf. Dimitrie

Evidența datelor păstrate de Fundația Sf. Dimitrie va cuprinde :

 • Numele și datele de contact ale operatorului Fundația Sf. Dimitrie și ale reprezentantului / împuternicitului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor

 • O descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal

 • Categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal

 • Dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personl către o terță organizație

 • Acolo unde este cazul, termenele limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date

 • Acolo unde ete posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la art. 32 alineatul (1) din GDPR

 

Retenția datelor

Fundația Sf. Dimitrie poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior și cu respectarea prevederilor legale.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Fundația Sf. Dimitrie le prelucrează :

 • Dreptul de informare

 • Dreptul de acces la datele prelucrate

 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor( ” dreptul de a fi uitat”)

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

 • Dreptul la portabiliatea datelor

 • Dreptul la opoziție

 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

Securitatea prelucrării

Fundația Sf. Dimitrie a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele persoanelor vizate împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii fundației au semnat declarații prin care se obligă să respecte confidențialitatea datelor personale.

Fundația va avea în vedere minimizarea datelor, în sensul în care vor fi colectate doar datele cu caracter personal care sunt relevante, necesare și adecvate scopului pentru care au fost prelucrate

Fundația a numit un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

 

Contact / centrusfdimitrie@gmail.com / 0721 320 979

Site realizat de KISPHP