Cine suntem

Fundaţia Sf. Dimitrie funcţionează din anul 1996 şi are 2 activităţi principale : un centru social pentru copii şi un atelier protejat în care lucrează tineri cu dizabilităţi. În cei 15 ani de activitate, peste 2000 copii au fost susţinuţi de fundaţie, care a investit peste 2,5 milioane euro în programele socio-educative şi de susţinere financiară a copiilor şi familiilor acestora.

Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie oferă : asistenţă şi îngrijire, educaţie şi supraveghere, consiliere psihologică pentru copii şi familie, sprijin material şi financiar familiilor cu venituri insuficiente.

Atelier protejat pentru tineri cu dizabilităţi : sprijinirea tinerilor cu dizabilităţi în vederea achiziţionării şi dezvoltării de competenţe profesionale necesare integrării pe piaţa muncii, prin crearea şi menţinerea locurilor de muncă în cadrul unei unităţi protejate - Autorizaţie nr. 168 / 2007 / Eliberată de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.

Fundaţia răspunde astfel nevoilor sociale ale comunităţii aflate pe raza sectoarelor 2 și 3 ale Capitalei, în care numeroase familii au fost afectate de schimbările majore din ultimii ani prin pierderea locurilor de muncă, a oportunităţilor de obţinere centralizată a unei locuinţe, multe case vechi, naţionalizate, revendicate de foştii proprietari sau în pragul prăbuşirii, o aglomerare a grupurilor de copii ai străzii care frecventează zonele centrale, creşterea consumului de droguri, prostituţia. Cauzele principale ale fenomenelor întîlnite la nivelul acestei comunităţi rezultă din incapacitatea familiilor de a a sigura un mediu securizat şi minim de subzistenţă copiilor, ca urmare a pierderii în timp a funcţiilor şi rolurilor pe care tradiţional familiile l-au avut, pe de o parte, şi apoi ca urmare a lipsei unui răspuns adecvat din partea comunităţii, de cele mai multe ori tributare intervenţiei de tip reactiv. Privarea şi neparticiparea la viaţa comunitară de care aparţin a înstrăinat familiile de valorile societale, expunîndu-le la modele stradale şi de delicvenţă.

 

Site realizat de KISPHP