Punți pentru incluziune socială
Copil - Familie - Comunitate

Ce înseamnă "Punți pentru incluziune socială"?

   Proiectul "Punți pentru incluziune socială - Copil - Familie - Comunitate" își propune să rupă ciclul excluziunilor sociale care afectează familiile defavorizate din sectorul 3 București, astfel încât familia să fie implicată și să contribuie direct la rezolvarea problemelor care o fac vulnerabilă.

Care este scopul proiectului?

   Prin acest proiect vor beneficia de servicii sociale 100 de copii si familiile lor în cadrul Centrului pentru Educație și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie, Școala Gimnazială „Mihai Botez” și Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” din București.

Rezultate

   100 de copii vor beneficia pe durata proiectului de servicii de sprijin la teme și activități de învățare, evaluare și consiliere psihologică, activități de deprinderi viață independentă, participarea la un concurs foto și la un curs de igienă personală, întâlniri și vizite de orientale profesională.
   120 de membrii ai familiilor incluse în proiect vor beneficia de consiliere socială și psihologică, participarea la cursuri de igienă personală, întâlniri, vizite de orientare profesională și ateliere creativ-ocupaționale.
   60 de membri ai familiilor vor participa la seminarii și grupuri de suport cu scopul de a facilita integrarea acestora pe piața muncii.
   10 profesioniști vor deprinde metode socio-educative inovative în cadrul unei sesiuni de instruire.
   Se va crea în cadrul Fundației Sf. Dimitrie un Centru de voluntariat în care vor activa cel putin 50 voluntari pe an care să deservească cele trei centre.
   Cinci locuințe ale unor familii incluse în proiect vor fi igienizate.

   Toate activitățile se vor desfășura urmărind o abordare integrată - copil - familie - comunitate.


Parteneri

Prima luna a noului an

   Intalniri cu parintii, diferite activitati..


Inca putin si vine mosul!

   Vizite la AISB si pregatiri pentru luna decembrie..


Vezi toate articolele

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrats.org.

fondong.fdsc.ro